این مرکز امکانات لازم برای تحقق فرایند ایده تا محصول هسته تحقیقاتی دانشگاهی را فراهم می کند.

 

زمینه های عمده فعالیت:

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با این موضوعات وهر زمینه ای که منجر به فناوری نوین شود
  • خدمات دامداری، دامپزشکی و امور دام
  • صنایع کشاورزی، غذایی و تبدیلی
  • طراحی و تکنولوژی صنعتی

پذیرش آنلاین

کارگاه"اصول قیمت گذاری محصولات" ۴
  • دریافت فرم ثبت نام

    اخبار